Renungan Harian

Senin, 22 Desember 2014

Hari Biasa Khusus Adven
1Sam. 1:24-28; MT 1Sam. 2:1,4-5,6-7,8abcd; Luk. 1:46-56.

"Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya"
Melalui Kidung Pujiannya, Bunda Maria mengajak kita untuk merenungkan satu keutamaan hidup yang paling utama, yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, yakni kerendahan hati. Tuhan memperhatikan dan meninggikan orang yang rendah hati, Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar atasnya serta menurunkan rahmat-Nya kepada orang yang takut akan Dia. Sebaliknya, orang yang congkak hati diceraiberaiakan-Nya dan diusir pergi dari hadapan-Nya dengan tangan hampa. Untuk itu, dengan pertolongan rahmat Tuhan, marilah kita selalu berusaha menjadi orang yang rendah hati (Latin: humus) agar setiap keutamaan hidup yang lain dapat tumbuh dan berkembang dengan subur dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan dan pantas untuk menerima rahmat serta perbuatan-perbuatan besar-Nya.

Doa: Tuhan, bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin. 


Pokok-pokok Iman Katolik
Santo-Santa
 
Doa Katolik