Aku Percaya

 Aku percaya akan Allah,

Bapa yang mahakuasa,

pencipta langit dan bumi;

dan akan Yesus Kristus,

Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita,

yang dikandung dari Roh Kudus,

dilahirkan oleh Perawan Maria;

yang menderita sengsara

dalam pemerintahan Pontius Pilatus

disalibkan, wafat, dan dimakamkan;

yang turun ke tempat penantian

pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;

yang naik ke surga,

duduk di sebelah kanan Allah Bapa

yang mahakuasa;

dari situ Ia akan datang

mengadili orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya akan Roh Kudus,

Gereja katolik yang kudus,

persekutan para kudus,

pengampunan dosa,

kebangkitan badan,

kehidupan kekal.

Amin.