Koronka Kepada Kerahiman Ilahi

        

Koronka dibuka dengan: (†)

Bapa Kami............................(1 kali)
Salam Maria..........................(1 kali)
Aku Percaya......................... (1 kali)

Pada manik "Bapa Kami" Rosario biasa, diucapkan doa berikut ini:

Bapa yang kekal, kupersembahkan kepada-Mu
Tubuh dan Darah, Jiwa dan Ke-Allahan Putera-Mu
yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus,
sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan
dosa seluruh dunia

Pada manik "Salam Maria" Rosario biasa, diucapkan doa berikut ini:

Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
Belas kasihMU kepada kami dan seluruh dunia
(10 Kali)

Koronka ditutup dengan doa:

Allah yang Kudus, Kudus dan berkuasa, Kudus yang kekal,
kasihanilah kami dan seluruh dunia (3 kali).