Doa Keluarga Kristiani

Allah Bapa Mahapengasih,
kami berdoa kepada-Mu, lindungilah keluarga kami,
tempat dimana kami mendapatkan kedamaian,
perlindungan dan cinta kassh.


Berkatilah orang-tua kami agar selalu Kau jagai
dan Kau lindungi dalam setiap aktifitas mereka,
sebab mereka telah menjaga kami
dalam cinta dan pengorbanan.

Berikanlah mereka hati yang tulus dan murni
dalam menemani dan mendampingi kami.

Tuhan yang Mahabaik,
mampukanlah kami sebagai anak,
Agar dapat berbakti serta membahagiakan orang tua kami.

Pimpinlah kami dalam menjalankan setiap hal baik,
Guna menumbuhkan iman kami bersama kepada-Mu.
Jauhkanlah kami dari keegoisan diri dan rasa congkak hati
sehingga kami tetap mengutamakan kegembiraan
untuk orang tua kami.

Aliah yang Mahakuasa,
Mampukan keluarga kami untuk dapat
terus bersyukur atas apa yang kau berikan,
Bersyukur atas keterlibatan-Mu
Dalam menumbuhkan iman kami.

Sehingga hanya dengan dasar Kasih-Mu itulah
perjalanan peziarahan hidup keluarga
Semakin berkenan di hadapan-Mu.

Ajarilah keluarga kami menjadi keluarga
yang bersedia hidup sederhana
Namun kaya dalam iman,
sebagaimana yang diteladankan oleh
keluarga kudus-Mu di Nazaret.

Doa ini kami persembahkan kepada-Mu,
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin.